SUBVENCIONS 

 

Agroviver us ofereix el servei de gesti贸 de subvencions. Mitjan莽ant aquest servei, els informem d'aquelles subvencions que poden sol路licitar, en preparem la mem貌ria per a la seva sol路licitud i un cop s'ha otorgat, Agroviver se n'encarrega de dur-la a terme i de posteriorment, realitzar la seva justificaci贸 davant l'organisme que l'ha lliurat.

Si est脿 pensant en implantar un sistema nou, o vol millorar un servei ambiental existent, contacti amb nosaltres i junts valorarem les possiblitats d'obtenir el finan莽ament per aquest mitjan莽ant el ventall de subvencions que s'ofereixen actualment.