GESTIORESIDUS 

 

Agroviver des de la seva àrea d'estudis us ofereix la possibilitat de realitzar un estudi de gestió de residus del seu municpi, mancomunitat o consorci. Esteu pensant en implantar un nou model de recollida? voleu avaluar l'estat de l'actual model de recollida? voleu fer una recollida de voluminosos? i implantar un servei de recollida d'oli vegetal domèstic? podría rendir més el vostre actual servei de recollida selectiva? es pot millorar la gestió de la deixalleria? perquè no implantar una deixalleria mòbil?

Agroviver us pot respondre aquestes i moltes d'altres preguntes que us plantegeu. Si ho desitgeu, el nostre equip tècnic es pot posar en conacte amb vosaltres i valorar a partir de la situació actual del vostre model, quines possibilitats existeixen de cara a ampliar-lo, millorar-lo o fer les correccions que calguin perquè aquest sigui excel·lent.