acords

 

Agroviver us ofereix el nou servei d'assessoramet i tramitaci贸  de l'adhesi贸 al Programa d'Acords Voluntaris per a la reducci贸 de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Aquest programa est脿 promogut i impulsat per l鈥橭ficina Catalana del Canvi Clim脿tic i d贸na suport a l鈥檈stabliment d鈥檃cords voluntaris amb organitzacions, entitats i col鈥ectius de Catalunya per a la reducci贸 de les seves emissions de gasos amb efecte d鈥檋ivernacle.

ACORDSVOLUNTARIS

La promoci贸 d'aquests acords t茅 com a objectiu esdevenir un instrument clau dins el ventall del conjunt de pol铆tiques p煤bliques relatives al canvi clim脿tic. Seguint les experi猫ncies portades a terme en altres pa茂sos europeus, s鈥檋a constatat que aquests acords entre els sectors p煤blic i privat s贸n una molt bona eina per avan莽ar en el cam铆 cap a la sostenibilitat.

Els avantatges que podeu obtenir amb aquesta adhesi贸 s贸n:

  • Reducci贸 de la factura energ猫tica.
  •  
  • - Reducci贸 de la depend猫ncia de recursos f貌ssils i de la vulnerabilitat associada a increments potencials del seu preu.
  • -  Poscionament estrat猫gic avan莽at en termes ambientals i de canvi clim脿tic.
  • - Incorporaci贸 d'un valor afegit, d鈥檜na banda, als serveis, productes o projectes de l'organitzaci贸, i, de l鈥檃ltra, a la relaci贸 de l鈥檕rganitzaci贸 i els seus membres o treballadors.
  • - Millora de la gesti贸 ambiental gr脿cies a la implicaci贸 de prove茂dors i clients de l'organitzaci贸.

Les organitzacions adherides compten tamb茅 amb l鈥etiqueta, impulsada per l'Oficina Catalana del Canvi Clim脿tic, que reconeix la realitzaci贸 d'accions volunt脿ries dirigides a la mitigaci贸 del canvi clim脿tic. Aquesta etiqueta pot passar a formar part de l鈥檈strat猫gia comunicativa de l鈥檕rganitzaci贸, en cas que aquesta ho consideri convenient.

Si desitgeu m茅s informaci贸, contacteu amb nosaltres i un dels nostres t猫cnics uns informar脿 sobre com us podeu adherir a aquests acords.